درخواست برگزاری دوره
در صورتی که مایل به برگزاری دوره پایش و وضعیت سنجی بستر انتقال داده مبتنی بر فیبر نوری در زمان و مکان مورد نظر خود هستید، جهت ارسال درخواست ابتدا وارد پرتال شوید.
مشخصات دوره پایش و وضعیت سنجی بستر انتقال داده مبتنی بر فیبر نوری
نوع دوره : تخصصی شغلی
ماهیت دوره : مخابرات سیار و شبکه
سطح دوره :
مدت : 38 ساعت

سرفصل

اهداف