درخواست برگزاری دوره
در صورتی که مایل به برگزاری دوره مدیریت فرآیندهای کسب و کار در زمان و مکان مورد نظر خود هستید، جهت ارسال درخواست ابتدا وارد پرتال شوید.
مشخصات دوره مدیریت فرآیندهای کسب و کار
نوع دوره : عمومی
ماهیت دوره : عمومی
سطح دوره :
مدت : 8 ساعت

سرفصل

اهداف