درخواست برگزاری دوره
در صورتی که مایل به برگزاری دوره احکام زندگی در اسلام در زمان و مکان مورد نظر خود هستید، جهت ارسال درخواست ابتدا وارد پرتال شوید.
مشخصات دوره احکام زندگی در اسلام
نوع دوره : عمومی فرهنگی
ماهیت دوره : عمومی
سطح دوره :
مدت : 20 ساعت

سرفصل

اهداف