درخواست برگزاری دوره
در صورتی که مایل به برگزاری دوره حقوق شهروندی در نظام اداری در زمان و مکان مورد نظر خود هستید، جهت ارسال درخواست ابتدا وارد پرتال شوید.
مشخصات دوره حقوق شهروندی در نظام اداری
نوع دوره : عمومی
ماهیت دوره : عمومی
سطح دوره : مقدماتی
مدت : 8 ساعت

سرفصل

اهداف