درخواست برگزاری دوره
در صورتی که مایل به برگزاری دوره مدیریت سبز در زمان و مکان مورد نظر خود هستید، جهت ارسال درخواست ابتدا وارد پرتال شوید.
مشخصات دوره مدیریت سبز
نوع دوره : عمومی
ماهیت دوره : عمومی
سطح دوره : مقدماتی
مدت : 8 ساعت

سرفصل

اهداف