درخواست برگزاری دوره
در صورتی که مایل به برگزاری دوره مبانی برنامه نویسی( SDN(Paython&java در زمان و مکان مورد نظر خود هستید، جهت ارسال درخواست ابتدا وارد پرتال شوید.
مشخصات دوره مبانی برنامه نویسی( SDN(Paython&java
نوع دوره : تخصصی شغلی
ماهیت دوره : شبکه های کامپیوتری
سطح دوره :
مدت : 70 ساعت

سرفصل

اهداف