درخواست برگزاری دوره
در صورتی که مایل به برگزاری دوره نرم افزار شبیه سازی شبکه( opnet) در زمان و مکان مورد نظر خود هستید، جهت ارسال درخواست ابتدا وارد پرتال شوید.
مشخصات دوره نرم افزار شبیه سازی شبکه( opnet)
نوع دوره : تخصصی شغلی
ماهیت دوره : شبکه های کامپیوتری
سطح دوره :
مدت : 50 ساعت

سرفصل

اهداف