درخواست برگزاری دوره
در صورتی که مایل به برگزاری دوره محاسبه تاخیرات پروژه در زمان و مکان مورد نظر خود هستید، جهت ارسال درخواست ابتدا وارد پرتال شوید.
مشخصات دوره محاسبه تاخیرات پروژه
نوع دوره : تخصصی شغلی
ماهیت دوره : حقوقی و قرارداد ها
سطح دوره :
مدت : 24 ساعت

سرفصل

اهداف