درخواست برگزاری دوره
در صورتی که مایل به برگزاری دوره مدل های کسب و کار دیجیتال در زمان و مکان مورد نظر خود هستید، جهت ارسال درخواست ابتدا وارد پرتال شوید.
مشخصات دوره مدل های کسب و کار دیجیتال
نوع دوره : تخصصی شغلی
ماهیت دوره : اداری
سطح دوره :
مدت : 4 ساعت

سرفصل

اهداف