درخواست برگزاری دوره
در صورتی که مایل به برگزاری دوره اقتصاد دیجیتال در زمان و مکان مورد نظر خود هستید، جهت ارسال درخواست ابتدا وارد پرتال شوید.
مشخصات دوره اقتصاد دیجیتال
نوع دوره : تخصصی شغلی
ماهیت دوره : اداری
سطح دوره :
مدت : 6 ساعت

سرفصل

اهداف