سامانه فراگیر آموزش
  • 1/2
    نحوه ثبت سوابق
  • 2/2
    راهنما

 برای ثبت سوابق آموزشی قبلی میتوانید به منوی شناسنامه آموزشی مراجعه نموده و در تب سوابق آموزشی دکمه تکمیل سوابق را انتخاب نمایید. پس از انتخاب دکمه افزودن به لیست میتوانید سوابق خود را اضافه نمایید. 

توجه داشته باشید تا زمانی که سوابق شما تایید نشود در لیست اضافه نخواهد شد. 

مدیریت یکپارچه آموزش و یادگیری ( 7.02.00 )