پرتال دانشکده علمی کاربردی پست و مخابرات

آموزش های تخصصی آزاد (فردی- سازمانی) در حوزه ICT

معرفی دانشکده علمی کاربردی پست و مخابرات

در راستای تحقق اهداف مورد انتظار وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در حوزه ارائه آموزش های تخصصی و مهارت محور در بخش ICT کشور، دانشکده پست و مخابرات نسبت به برگزاری انواع دوره های مهارتی در تمامی زمینه های مورد نیاز کارکنان سازمانها، موسسات دولتی وخصوصی  و متقاضیان آزاد اقدام می نماید.

 

توانمندی ها

 •  برنامه ریزی و برگزاری فرایند دوره های آموزشي کوتاه مدت عمومی و تخصصي
 •  ارائه کارگاه های تخصصی منطقه ای، ملی و بن المللی ویژه و متناسب با نيازهاي حوزه ICT
 •  انعقاد تفاهم نامه و قراردادهاي همكاري برای برگزاري دوره هاي آموزشي آزاد ویژه سازمان ها و نهادها
 •  تهیه و اجرای فرایند های لازم برای ارائه دوره های آموزشی آزاد
 •  كنترل و نظارت کیفی بر كليه مراحل اجراي دوره های آموزش آزاد و دوره های مجازی و تولید محتوای دروس
 •  بررسی های آماری و ارزشیابی عملکرد اداره
 •  تهيه و اعطاي گواهي نامه/مدرک پايان دوره های آزاد/مجازی
 •  تعریف و ارائه تقویم آموزشی برای سایر مراکز آموزشی

 بررسی های پژوهشی در زمینه های نیاز سنجی و کارآفرینی به منظور تحقق کاربردی بودن دوره های آزاد و مجازی

 

اهداف بلند مدت

 •  تربیت نیروی متخصص آشنا به فناور ی های نوین حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات مورد نیاز اقتصاد دیجیتال.
 • پیشران تحول دیجیتال و فراهم کننده دوره های آموزشی مهارت های دیجیتالی 
 •  تبدیل شدن به قطب آموزش ICT در کشور و منطقه
 •  توسعه همکاری های آموزشی ICT با کشورهای منطقه و اتحادیه های جهانی 

 

ارزش ها

 •  احترام به فراگیران و تامین کنندگان
 •  تعهد به ارائه خدمات با سرعت و دقت
 •  ایجاد بستری مناسب جهت آموزش همراه با یادگیری و ایجاد مهارت جهت اشتغال پایدار