پرتال دانشکده علمی کاربردی پست و مخابرات

آموزش های تخصصی آزاد (فردی- سازمانی) در حوزه ICT

برنامه برگزاری کلاسهای آموزشی
جستجوی بیشتر
عنوان :
از تاریخ : تا
ماهیت :
گروه :
زیرگروه :
روش آموزش :
راهنما
کلاس های مدون در تقویم آموزشی
دوره شهریه/ریالظرفیت 
B1-99-100
آشنایی با مخابرات 2 (تلفن سیار)
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
24 ساعت

رایگان
28 ثبت نام
ثبت نام
B1-99-101
آشنایی با مخابرات 3 (دیتا)
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
24 ساعت

رایگان
68 ثبت نام
ثبت نام
B1-99-95
آشنایی با صنعت تلکام
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
16 ساعت

رایگان
17 ثبت نام
ثبت نام
B1-99-96
TEMS Investigation
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
8 ساعت

رایگان
20 ثبت نام
ثبت نام
B1-99-97
آشنایی با مخابرات 1 (تلفن ثابت)
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
24 ساعت

رایگان
7 ثبت نام
ثبت نام
B1-99-98
TEMS Investigation
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
8 ساعت

رایگان
9 ثبت نام
ثبت نام
B1-99-99
سیستم های ارتباطی و رادیوئی 3G , 4G
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
16 ساعت

رایگان
19 ثبت نام
ثبت نام
B1-99-121
آشنایی با مقررات قبول مرسولات پستی
آشنایی با مقررات قبول مرسولات پستی - گروه B
8 ساعت
از 99/08/10
تا 99/08/16
قابل پرداخت : 1,250,000
19 ثبت نام
ثبت نام
B1-99-115
کار تیمی و مهارت های تیم سازی
کانون توسعه مهارت مدیریتی
8 ساعت
از 99/08/10
تا 99/08/10
رایگان
3 ثبت نام
ثبت نام
B1-99-16
رادیو اریکسون
50 ساعت
از 99/08/10
تا 99/09/08
رایگان
2 ثبت نام
ثبت نام
۱ تا ۱۰ از ۲۰ ردیف