برنامه برگزاری کلاسهای آموزشی
جستجوی بیشتر
عنوان :
از تاریخ :   تا  
کد کلاس :
ماهیت :
گروه :
زیرگروه :
روش آموزش :
راهنما
کلاس های مدون در تقویم آموزشی
دوره شهریه/ریالظرفیت 
B1-99-199
مدیریت فرآیندهای کسب و کار
8 ساعت
از 99/12/11
تا 99/12/12
رایگان
1 ثبت نام
ثبت نام
B1-99-179
حقوق شهروندی در نظام اداری- پرسنل پژوهشگاه ارتباطات وفناوری اطلاعات
8 ساعت
از 99/12/14
تا 99/12/25
رایگان
تکمیل ظرفیت
۱ تا ۱۰ از ۲ ردیف