پرتال آموزش دانشکده علمی کاربردی پست و مخابرات

آموزش های تخصصی آزاد (فردی- سازمانی) در حوزه ICT

برنامه برگزاری کلاسهای آموزشی
عنوان دوره :
از تاریخ : تا
ماهیت :
گروه :
زیرگروه :
روش آموزش :
راهنما
کلاس های مدون در تقویم آموزشی
دوره شهریه / ریالظرفیت 
B1-99-3
سیستم های انجام پروژه و اصول واجزا قرارداد ها
پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات
8 ساعت

رایگان
17 ثبت نام
ثبت نام
B1-99-4
کنترل پروژه MSP
پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات
24 ساعت

رایگان
26 ثبت نام
ثبت نام
B1-99-16
رادیو اریکسون
50 ساعت
از 99/03/24
تا 99/04/23
رایگان
16 ثبت نام
ثبت نام
۱ تا ۱۰ از ۳ ردیف
راهنما
دوره های قابل ارایه در زمان و مکان درخواستی