پرتال دانشکده علمی کاربردی پست و مخابرات

آموزش های تخصصی آزاد (فردی- سازمانی) در حوزه ICT

درخواست برگزاری دوره
در صورتی که مایل به برگزاری دوره مدیریت اقتضایی در زمان و مکان مورد نظر خود هستید، جهت ارسال درخواست ابتدا وارد پرتال شوید.
مشخصات دوره مدیریت اقتضایی
نوع دوره : تعالی مدیران
ماهیت دوره : مدیریتی
سطح دوره :
مدت : 4 ساعت

سرفصل

  • مدیریت متناسب با فرهنگ
  • انواع فرهنگ ها
  • درخت تصمیم گیری
  • فرهنگ ها و طراحی سازمانی
  • فرهنگ ها و طراحی مشاغل

اهداف

آشنایی افراد با چگونگی پیاده سازی مدیریت اقتضایی در سازمان