پرتال دانشکده علمی کاربردی پست و مخابرات

آموزش های تخصصی آزاد (فردی- سازمانی) در حوزه ICT

درخواست برگزاری دوره
در صورتی که مایل به برگزاری دوره آشنایی با قوانین و مقررات ترخیص کالا در زمان و مکان مورد نظر خود هستید، جهت ارسال درخواست ابتدا وارد پرتال شوید.
مشخصات دوره آشنایی با قوانین و مقررات ترخیص کالا
نوع دوره : تخصصی شغلی
ماهیت دوره : حقوقی و قرارداد ها
سطح دوره :
مدت : 8 ساعت

سرفصل

اهداف