پرتال دانشکده علمی کاربردی پست و مخابرات

آموزش های تخصصی آزاد (فردی- سازمانی) در حوزه ICT

درخواست برگزاری دوره
در صورتی که مایل به برگزاری دوره تکنیک های متقاعد سازی و نفوذ در دیگران در زمان و مکان مورد نظر خود هستید، جهت ارسال درخواست ابتدا وارد پرتال شوید.
مشخصات دوره تکنیک های متقاعد سازی و نفوذ در دیگران
نوع دوره : تعالی مدیران
ماهیت دوره : مدیریتی
سطح دوره :
مدت : 8 ساعت

سرفصل

  • شناخت سریع مخاطب
  • اسلوب های جلب نظر دیگران
  • تکنیک های متقاعد سازی
  • توجه به نیازهای دیگران
  • احساسات فردی و متقاعد سازی
  • آشنایی با روند تصمیم گیری در افراد
  • شناخت و تقویت هوش متفاعد سازی در خود

اهداف

  • تسلط بر هنر متقاعد سازی
  • ارتقاء سطح ارتباط گیری مدیران