پرتال دانشکده علمی کاربردی پست و مخابرات

آموزش های تخصصی آزاد (فردی- سازمانی) در حوزه ICT

درخواست برگزاری دوره
در صورتی که مایل به برگزاری دوره تفکر استراتژیک در زمان و مکان مورد نظر خود هستید، جهت ارسال درخواست ابتدا وارد پرتال شوید.
مشخصات دوره تفکر استراتژیک
نوع دوره : تعالی مدیران
ماهیت دوره : مدیریتی
سطح دوره :
مدت : 8 ساعت

سرفصل

  • تفاوت مدیریت استراتژیک و تفکر استراتژیک
  • تعریف هدف برای طرح استراتژیک
  • تعیین جایگاه در بازار
  • فواید تدوین طرح استراتژیک

اهداف

چگونگی تحلیل و پیش بینی مناسب محیط به منظور ایجاد یک طرح جامع