پرتال دانشکده علمی کاربردی پست و مخابرات

آموزش های تخصصی آزاد (فردی- سازمانی) در حوزه ICT

درخواست برگزاری دوره
در صورتی که مایل به برگزاری دوره اصول و فنون مذاکره در زمان و مکان مورد نظر خود هستید، جهت ارسال درخواست ابتدا وارد پرتال شوید.
مشخصات دوره اصول و فنون مذاکره
نوع دوره : تعالی مدیران
ماهیت دوره : مدیریتی
سطح دوره :
مدت : 8 ساعت

سرفصل

  • تعریف مذاکره و اهمیت آن
  • تعریف سطوح مختلف ارتباط
  • تصورات نادرست در مورد ارتباطات و مذاکره
  • مدل ذهنی مذاکره کننده موفق
  • منافع و مواضع مذاکره
  • برنامه ریزی برای مذاکره

اهداف

آشنایی مدیران با چگونگی اصول و فنون مذاکره در جلسات