پرتال دانشکده علمی کاربردی پست و مخابرات

آموزش های تخصصی آزاد (فردی- سازمانی) در حوزه ICT

درخواست برگزاری دوره
در صورتی که مایل به برگزاری دوره آینده نگری در زمان و مکان مورد نظر خود هستید، جهت ارسال درخواست ابتدا وارد پرتال شوید.
مشخصات دوره آینده نگری
نوع دوره : تعالی مدیران
ماهیت دوره : مدیریتی
سطح دوره :
مدت : 4 ساعت

سرفصل

  • تعریف آینده نگری
  • بیان آسیب شناسی
  • تفاوت پیشگویی، پیش بینی و آینده نگری
  • انواع آینده نگری
  • اصول کلی در مورد آینده نگری
  • اهداف کلی آینده نگری
  • مفروضات آینده نگران
  • اهداف و کاربردهای مطالعات آینده نگری

اهداف

آشنایی مدیران با مفهوم آینده نگری و چگونگی کاربست آن