پرتال دانشکده علمی کاربردی پست و مخابرات

آموزش های تخصصی آزاد (فردی- سازمانی) در حوزه ICT

درخواست برگزاری دوره
در صورتی که مایل به برگزاری دوره حسابرسی عملیاتی در زمان و مکان مورد نظر خود هستید، جهت ارسال درخواست ابتدا وارد پرتال شوید.
مشخصات دوره حسابرسی عملیاتی
نوع دوره : تخصصی شغلی
ماهیت دوره : اداری
سطح دوره : مقدماتی
مدت : 30 ساعت

سرفصل

 • حسابرسی عمومی
 • حسابرسی مالیاتی
 • حسابرسی مالیاتی شرکت ها و موسسات پیمانکاری
 • سایر قراردادها
 • طریقه تعیین درآمد مسئول مالیات از طریق رسیدگی به دفاتر
 • حسابرسی صورتجلسات عملکرد
 • حسابرسی حساب سود و زیان (هزینه ها)
 • حسابرسی ترازنامه
 • حسابرسی شرکت های خارجی و ثبت و نمایندگی آنها در ایران
 • سود درآمدهایی که مشمول مالیات نمی باشند
 • مغایرت های موجود بین استانداردهای حسابداری و قوانین و مقررات مالیاتی
 • حسابرسی مالیاتی سازمان ها

اهداف

آشنایی با مهارت ها، استانداردها، اصول و رویه های شناخته شده حسابداری مالیاتی با توجه به دامنه و حجم فعالیت و حدود مدارک در فرایند رسیدگی.