پرتال دانشکده علمی کاربردی پست و مخابرات

آموزش های تخصصی آزاد (فردی- سازمانی) در حوزه ICT

درخواست برگزاری دوره
در صورتی که مایل به برگزاری دوره مدیریت سبز در زمان و مکان مورد نظر خود هستید، جهت ارسال درخواست ابتدا وارد پرتال شوید.
مشخصات دوره مدیریت سبز
نوع دوره : عمومی
ماهیت دوره : اداری
سطح دوره : پیشرفته
مدت : 4 ساعت

سرفصل

اهداف