پرتال دانشکده علمی کاربردی پست و مخابرات

آموزش های تخصصی آزاد (فردی- سازمانی) در حوزه ICT

درخواست برگزاری دوره
در صورتی که مایل به برگزاری دوره ساختار سوئیچ EWSD در زمان و مکان مورد نظر خود هستید، جهت ارسال درخواست ابتدا وارد پرتال شوید.
مشخصات دوره ساختار سوئیچ EWSD
نوع دوره : تخصصی شغلی
ماهیت دوره : مخابرات سیار و شبکه
سطح دوره : مقدماتی
مدت : 20 ساعت

سرفصل

اهداف