پرتال دانشکده علمی کاربردی پست و مخابرات

آموزش های تخصصی آزاد (فردی- سازمانی) در حوزه ICT

درخواست برگزاری دوره
در صورتی که مایل به برگزاری دوره تربیت حرفه ای مدیران پروژه ICB در زمان و مکان مورد نظر خود هستید، جهت ارسال درخواست ابتدا وارد پرتال شوید.
مشخصات دوره تربیت حرفه ای مدیران پروژه ICB
نوع دوره : تخصصی شغلی
ماهیت دوره : مدیریتی
سطح دوره : مقدماتی
مدت : 80 ساعت

سرفصل

اهداف