پرتال دانشکده علمی کاربردی پست و مخابرات

آموزش های تخصصی آزاد (فردی- سازمانی) در حوزه ICT

درخواست برگزاری دوره
در صورتی که مایل به برگزاری دوره حسابداری مدیریت در زمان و مکان مورد نظر خود هستید، جهت ارسال درخواست ابتدا وارد پرتال شوید.
مشخصات دوره حسابداری مدیریت
نوع دوره : تخصصی شغلی
ماهیت دوره : اداری
سطح دوره :
مدت : 40 ساعت

سرفصل

اهداف