پرتال دانشکده علمی کاربردی پست و مخابرات

آموزش های تخصصی آزاد (فردی- سازمانی) در حوزه ICT

درخواست برگزاری دوره
در صورتی که مایل به برگزاری دوره مثبت نگری و کاهش استرس در زمان و مکان مورد نظر خود هستید، جهت ارسال درخواست ابتدا وارد پرتال شوید.
مشخصات دوره مثبت نگری و کاهش استرس
نوع دوره : تعالی مدیران
ماهیت دوره : مدیریتی
سطح دوره :
مدت : 4 ساعت

سرفصل

  • تعریف استرس
  • انواع استرس
  • مدیریت استرس
  • تفاوت اضطراب و استرس
  • راهبرد سودمند برای کاهش استرس
  • مشغله های ذهنی
  • علت های استرس
  • راهکارهای رفع استرس

اهداف

روشهای مقابله با استرس در محیط کار