پرتال دانشکده علمی کاربردی پست و مخابرات

آموزش های تخصصی آزاد (فردی- سازمانی) در حوزه ICT

درخواست برگزاری دوره
در صورتی که مایل به برگزاری دوره مدیریت اخلاق حرفه ای و سازمانی در زمان و مکان مورد نظر خود هستید، جهت ارسال درخواست ابتدا وارد پرتال شوید.
مشخصات دوره مدیریت اخلاق حرفه ای و سازمانی
نوع دوره : تعالی مدیران
ماهیت دوره : مدیریتی
سطح دوره :
مدت : 8 ساعت

سرفصل

  • مفهوم اخلاق
  • گونه های مسئولیت اخلاقی
  • اخلاق حرفه ای چیست
  • سطوح اخلاق کسب و کار
  • مصادیق بی اخلاقی در سازمان
  • مکانیزم استانداردسازی اخلاق در سازمان
  • ساختار و ویژگی های مسائل اخلاقی

اهداف

آشنایی با اخلاق حرفه ای و ساختار و پیامدهای اخلاق مداری