پرتال دانشکده علمی کاربردی پست و مخابرات

آموزش های تخصصی آزاد (فردی- سازمانی) در حوزه ICT

درخواست برگزاری دوره
در صورتی که مایل به برگزاری دوره پاسخگویی و استانداردهای آن در زمان و مکان مورد نظر خود هستید، جهت ارسال درخواست ابتدا وارد پرتال شوید.
مشخصات دوره پاسخگویی و استانداردهای آن
نوع دوره : تعالی مدیران
ماهیت دوره : مدیریتی
سطح دوره :
مدت : 8 ساعت

سرفصل

  • اصول حاکم بر پاسخگویی
  • انواع پاسخگویی
  • اهداف و نتایج پاسخگویی
  • انواع رویکرد در پاسخگویی
  • استانداردهای پاسخگویی

اهداف

آشنایی با روشهای پاسخگویی در محیط کار