پرتال دانشکده علمی کاربردی پست و مخابرات

آموزش های تخصصی آزاد (فردی- سازمانی) در حوزه ICT

درخواست برگزاری دوره
در صورتی که مایل به برگزاری دوره نظارت و کنترل در مدیریت در زمان و مکان مورد نظر خود هستید، جهت ارسال درخواست ابتدا وارد پرتال شوید.
مشخصات دوره نظارت و کنترل در مدیریت
نوع دوره : تعالی مدیران
ماهیت دوره : مدیریتی
سطح دوره :
مدت : 8 ساعت

سرفصل

  • تعریف برنامه ریزی و کنترل
  • فرایند کنترل و نظارت
  • ابعاد ساختاری مدیریت
  • مدیریت بر مبنای شفافیت
  • فلسفه کنترل و نظارت در سازمان
  • استراتژی های کنترل سازمانی
  • برنامه های اثربخش پیشگیری و کنترل بحران

اهداف

آشنایی با روشهای نظارت و کنترل در محیط کار و شفاف سازی در سازمان