پرتال دانشکده علمی کاربردی پست و مخابرات

آموزش های تخصصی آزاد (فردی- سازمانی) در حوزه ICT

درخواست برگزاری دوره
در صورتی که مایل به برگزاری دوره اصول و مبانی برنامه ریزی و سازماندهی در زمان و مکان مورد نظر خود هستید، جهت ارسال درخواست ابتدا وارد پرتال شوید.
مشخصات دوره اصول و مبانی برنامه ریزی و سازماندهی
نوع دوره : تعالی مدیران
ماهیت دوره : مدیریتی
سطح دوره :
مدت : 8 ساعت

سرفصل

  • تعریف برنامه ریزی
  • اهداف برنامه ریزی
  • فرایند برنامه ریزی
  • ابعاد برنامه ریزی
  • اصول برنامه ریزی
  • موانع برنامه ریزی
  • انواع برنامه ریزی
  • مدلswot
  • تعریف سازماندهی
  • چرخه حیات سازمانی

اهداف

آشنایی با اصول و مبانی برنامه ریزی و سازماندهی در سازمان و کاربرست آن