پرتال دانشکده علمی کاربردی پست و مخابرات

آموزش های تخصصی آزاد (فردی- سازمانی) در حوزه ICT

درخواست برگزاری دوره
در صورتی که مایل به برگزاری دوره ارتباطات سازمانی در زمان و مکان مورد نظر خود هستید، جهت ارسال درخواست ابتدا وارد پرتال شوید.
مشخصات دوره ارتباطات سازمانی
نوع دوره : تعالی مدیران
ماهیت دوره : مدیریتی
سطح دوره :
مدت : 8 ساعت

سرفصل

  • فرایند ارتباطات
  • انواع کانال ارتباطی
  • مهارت های پایه ای ارتباطی
  • گوش کردن مؤثر
  • سبک های ارتباطی

اهداف

آشنایی با اصول ارتباطات سازمانی و کاربست آن