پرتال دانشکده علمی کاربردی پست و مخابرات

آموزش های تخصصی آزاد (فردی- سازمانی) در حوزه ICT

درخواست برگزاری دوره
در صورتی که مایل به برگزاری دوره مدیریت و ارزیابی عملکرد در زمان و مکان مورد نظر خود هستید، جهت ارسال درخواست ابتدا وارد پرتال شوید.
مشخصات دوره مدیریت و ارزیابی عملکرد
نوع دوره : تعالی مدیران
ماهیت دوره : مدیریتی
سطح دوره :
مدت : 4 ساعت

سرفصل

 • تعریف عملکرد و ارزیابی عملکرد
 • مدیریت عملکرد چیست
 • نظارت و خود کنترلی
 • چرخه مدیریت عملکرد
 • اهمیت ارزیابی عملکرد
 • مزیت های ارزیابی برای مدیران
 • فلسفه های اصلی مدیریت عملکرد
 • نظریه های ارزیابی در مدیریت عملکرد
 • روشهای ارزیابی عملکرد
 • چارچوب سنجش رشد و یادگیری کارکنان
 • کاربرد ارزیابی عملکرد
 • عوامل مؤثر در ارزیابی عملکرد
 • شاخص ارزیابی عملکرد
 • مراحل ارزیابی عملکرد
 • روش های ارزیابی عملکرد
 • مشکلات ارزیابی عملکرد
 • ویژگی های ارزیابی عملکرد

اهداف

آشنایی با عملکرد مدیریت و ارزیابی در محیط کار