پرتال دانشکده علمی کاربردی پست و مخابرات

آموزش های تخصصی آزاد (فردی- سازمانی) در حوزه ICT

درخواست برگزاری دوره
در صورتی که مایل به برگزاری دوره مدیریت بر مبنای هدف در زمان و مکان مورد نظر خود هستید، جهت ارسال درخواست ابتدا وارد پرتال شوید.
مشخصات دوره مدیریت بر مبنای هدف
نوع دوره : تعالی مدیران
ماهیت دوره : مدیریتی
سطح دوره : مقدماتی
مدت : 4 ساعت

سرفصل

  • تعریف مدیریت
  • درآمئدی بر جایگاه شناسی
  • فرق بین چشم انداز و رسالت
  • اهداف اساسی
  • برنامه ریزی مدیریت بر مبنای هدف
  • مراحل برنامه ریزی بر اساس هدف و نتیجه
  • محاسن و معایب مدیریت بر مبنای هدف

اهداف

آشنایی با برنامه ریزی بر مبنای هدف و چگونگی پیدا کردن هدف در سازمان