پرتال دانشکده علمی کاربردی پست و مخابرات

آموزش های تخصصی آزاد (فردی- سازمانی) در حوزه ICT

درخواست برگزاری دوره
در صورتی که مایل به برگزاری دوره راهکارهای تقویت خلاقیت در سازمان در زمان و مکان مورد نظر خود هستید، جهت ارسال درخواست ابتدا وارد پرتال شوید.
مشخصات دوره راهکارهای تقویت خلاقیت در سازمان
نوع دوره : تعالی مدیران
ماهیت دوره : مدیریتی
سطح دوره :
مدت : 4 ساعت

سرفصل

  • آشنایی با مفاهیم پایه ای خلاقیت
  • انواع خلاقیت
  • ارکان خلاقیت
  • اصول مدیریت یادگیری برای خلاقیت
  • معرفی نگرش ها ، عادات و ویژگی های افراد خلاق
  • موانع خلاقیت
  • آشنایی با قوانین خلاقیت

اهداف

ترویج دانش و مهارت نوآوری و خلاقیت در میان مدیران