پرتال دانشکده علمی کاربردی پست و مخابرات

آموزش های تخصصی آزاد (فردی- سازمانی) در حوزه ICT

درخواست برگزاری دوره
در صورتی که مایل به برگزاری دوره انگیزش و رقابت در زمان و مکان مورد نظر خود هستید، جهت ارسال درخواست ابتدا وارد پرتال شوید.
مشخصات دوره انگیزش و رقابت
نوع دوره : تعالی مدیران
ماهیت دوره : مدیریتی
سطح دوره :
مدت : 4 ساعت

سرفصل

  • مفهوم و جایگاه در مدیریت
  • نظریه های انگیزش
  • رابطه انگیزش با کارایی و اثربخشی

اهداف

آشنایی با نظریه های انگیزش و چگونگی کاربرست آن در سازمان