پرتال دانشکده علمی کاربردی پست و مخابرات

آموزش های تخصصی آزاد (فردی- سازمانی) در حوزه ICT

درخواست برگزاری دوره
در صورتی که مایل به برگزاری دوره روانشناسی ارتباطات در زمان و مکان مورد نظر خود هستید، جهت ارسال درخواست ابتدا وارد پرتال شوید.
مشخصات دوره روانشناسی ارتباطات
نوع دوره : تعالی مدیران
ماهیت دوره : مدیریتی
سطح دوره :
مدت : 4 ساعت

سرفصل

  • مبانی ارتباط اثربخش
  • نواحی چهارگانه شخصیت
  • فرایند ارتباط
  • توصیه ای برای کارآمد تر شدن ارتباط
  • موانع ارتباط
  • مهارت خوب گوش دادن

اهداف

آشنایی با مبانی ارتباط و چگونگی ارتباط گیری مثبت