پرتال دانشکده علمی کاربردی پست و مخابرات

آموزش های تخصصی آزاد (فردی- سازمانی) در حوزه ICT

درخواست برگزاری دوره
در صورتی که مایل به برگزاری دوره کار تیمی و مهارت های تیم سازی در زمان و مکان مورد نظر خود هستید، جهت ارسال درخواست ابتدا وارد پرتال شوید.
مشخصات دوره کار تیمی و مهارت های تیم سازی
نوع دوره : تعالی مدیران
ماهیت دوره : مدیریتی
سطح دوره :
مدت : 8 ساعت

سرفصل

  • آشناییبا مفهوم تیم و گروه و تفاوت بین آن ها
  • ضرورت ، اهمیت و مزایای کار تیمی
  • انواع تیم و کارکردهای آن
  • اصول و مبانی کار تیمی
  • مراحل شکل گیری تیم
  • عوامل مؤثر در انتخاب اعضای تیم
  • نقش های تیمی
  • روش های تصمیم گیری گروهی

اهداف

افزای بهره وری آشنایی با اصول و روشهای تیم سازی و استفاده از کار تیمی