پرتال دانشکده علمی کاربردی پست و مخابرات

آموزش های تخصصی آزاد (فردی- سازمانی) در حوزه ICT

درخواست برگزاری دوره
در صورتی که مایل به برگزاری دوره خلاقیت و حل مسئله در زمان و مکان مورد نظر خود هستید، جهت ارسال درخواست ابتدا وارد پرتال شوید.
مشخصات دوره خلاقیت و حل مسئله
نوع دوره : تعالی مدیران
ماهیت دوره : مدیریتی
سطح دوره :
مدت : 8 ساعت

سرفصل

 • تعاریف اولیه
 • اجزای خلاقیت
 • خصوصیات افراد خلاق
 • خلاقیت از دیدگاه سازمان
 • ویژگی های سازمان های خلاق
 • فرصت های خلاقیت
 • روش های خلاقانه در مسائل
 • روش های افزایش قدرت خلاقیت
 • تکنیک های خلاقیت
 • افزایش خلاقیت کارکنان در یک سازمان
 • موانع خلاقیت

اهداف

مهارت خلاقیت و ارتباط آن با وظایف مدیران