پرتال دانشکده علمی کاربردی پست و مخابرات

آموزش های تخصصی آزاد (فردی- سازمانی) در حوزه ICT

درخواست برگزاری دوره
در صورتی که مایل به برگزاری دوره تفکر خلاق در زمان و مکان مورد نظر خود هستید، جهت ارسال درخواست ابتدا وارد پرتال شوید.
مشخصات دوره تفکر خلاق
نوع دوره : تعالی مدیران
ماهیت دوره : مدیریتی
سطح دوره :
مدت : 8 ساعت

سرفصل

  • تعریف تفکر خلاق
  • مراحل خلاقیت
  • کاربرد مهارت تفکر خلاق
  • اصول تفکر خلاق
  • موانع خلاقیت
  • خصوصیات فرد خلاق
  • راه های افزایش خلاقیت

اهداف

آشنایی با مباحث خلاقیت و بکارگیری آن در محیط کار