پرتال دانشکده علمی کاربردی پست و مخابرات

آموزش های تخصصی آزاد (فردی- سازمانی) در حوزه ICT

درخواست برگزاری دوره
در صورتی که مایل به برگزاری دوره ارتباط خلاق و اثربخش در زمان و مکان مورد نظر خود هستید، جهت ارسال درخواست ابتدا وارد پرتال شوید.
مشخصات دوره ارتباط خلاق و اثربخش
نوع دوره : تعالی مدیران
ماهیت دوره : مدیریتی
سطح دوره :
مدت : 4 ساعت

سرفصل

  • مبانی ارتباط خلاق
  • نواحی چهارگانه شخصیت
  • تعریف ارتباط
  • فرایند ارتباط
  • موانع ارتباط مؤثر
  • روشهای مؤثر خوب گوش دادن

اهداف

آشنایی با نواحی چهارگانه شخصیت و بهره گیری از آن در ارتباطات