پرتال دانشکده علمی کاربردی پست و مخابرات

آموزش های تخصصی آزاد (فردی- سازمانی) در حوزه ICT

درخواست برگزاری دوره
در صورتی که مایل به برگزاری دوره قانون جدید مجازات اسلامی در زمان و مکان مورد نظر خود هستید، جهت ارسال درخواست ابتدا وارد پرتال شوید.
مشخصات دوره قانون جدید مجازات اسلامی
نوع دوره : عمومی فرهنگی
ماهیت دوره : حقوقی و قرارداد ها
سطح دوره :
مدت : 40 ساعت

سرفصل

اهداف

آشنایی کارکنان با قوانین جدید