پرتال دانشکده علمی کاربردی پست و مخابرات

آموزش های تخصصی آزاد (فردی- سازمانی) در حوزه ICT

درخواست برگزاری دوره
در صورتی که مایل به برگزاری دوره روانشناسی تفاوتهای فردی در زمان و مکان مورد نظر خود هستید، جهت ارسال درخواست ابتدا وارد پرتال شوید.
مشخصات دوره روانشناسی تفاوتهای فردی
نوع دوره : تعالی مدیران
ماهیت دوره : مدیریتی
سطح دوره : مقدماتی
مدت : 4 ساعت

سرفصل

  • تعریف روانشناسی تفاوت های فردی
  • تفاوت های دورن گروهی و بین گروهی
  • خاستگاه و تاریخچه روانشناسی تفاوت های فردی
  • منشأ و علل تفاوت های فردی
  • تفاوت های فردی در سازمان
  • مدیریت بر تفاوت های فردی

اهداف

آموزش شناخت و مدیریت بر تفاوتهای فردی