پرتال دانشکده علمی کاربردی پست و مخابرات

آموزش های تخصصی آزاد (فردی- سازمانی) در حوزه ICT

درخواست برگزاری دوره
در صورتی که مایل به برگزاری دوره مدیریت استراتژیک منابع در زمان و مکان مورد نظر خود هستید، جهت ارسال درخواست ابتدا وارد پرتال شوید.
مشخصات دوره مدیریت استراتژیک منابع
نوع دوره : تعالی مدیران
ماهیت دوره : مدیریتی
سطح دوره : مقدماتی
مدت : 4 ساعت

سرفصل

  • آشنایی با مدل ها و الگوهای برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی
  • آشنایی با مفهوم همسوسازی عمودی
  • آشنایی با روش متمایز سازی در منابع انسانی برای مشاغل استراتژیک
  • آشنایی با نحوه همسوسازی استراتژی کارگزینی با استراتژی کلان شرکت

اهداف

آشنایی با مفهوم مدیریت منابع ومدلهای استراتژی منابع انسانی آشنایی با روش های طراحی و اجرای استراتژی منابع انسانی