پرتال دانشکده علمی کاربردی پست و مخابرات

آموزش های تخصصی آزاد (فردی- سازمانی) در حوزه ICT

درخواست برگزاری دوره
در صورتی که مایل به برگزاری دوره مدیریت مشارکتی در زمان و مکان مورد نظر خود هستید، جهت ارسال درخواست ابتدا وارد پرتال شوید.
مشخصات دوره مدیریت مشارکتی
نوع دوره : تعالی مدیران
ماهیت دوره : مدیریتی
سطح دوره : مقدماتی
مدت : 8 ساعت

سرفصل

 • تعرایف اولیه
 • تعریف مشارکت
 • سبک های مدیریت
 • تعاریف و مفاهیم مدیریت مشارکتی
 • تاریخچه مشارکت و مدیریت مشارکتی
 • پیش نیازهای مدیریت مشارکتی
 • ویژگی های مدیرتی مشارکتی
 • اهداف عمده مدیریتی مشارکتی
 • مهارت های مورد نیاز برای مدیریت مشارکتی
 • مزایای مدیریت مشارکتی
 • موانع مشارکت در عمل

اهداف

آشنایی با سبکهای نوین مدیریتی آشنایی با نحوه استفاده از ظرفیتهای کارکنان در رفع بحرانها و مشکلات و مدیریت خلاقانه سازمان