پرتال دانشکده علمی کاربردی پست و مخابرات

آموزش های تخصصی آزاد (فردی- سازمانی) در حوزه ICT

درخواست برگزاری دوره
در صورتی که مایل به برگزاری دوره مدیریت استراتژیک سازمانی در زمان و مکان مورد نظر خود هستید، جهت ارسال درخواست ابتدا وارد پرتال شوید.
مشخصات دوره مدیریت استراتژیک سازمانی
نوع دوره : تعالی مدیران
ماهیت دوره : مدیریتی
سطح دوره : مقدماتی
مدت : 4 ساعت

سرفصل

  • تعریف و شناخت استراتژی
  • ویژگی های استراتژی خوب و بد
  • تحلیل شکاف استراتژی در سازمان
  • آشنایی با مفهوم و ارزش مدیریت استراتژیک
  • نگاهی به فرایند مدیریت استراتژیک و مراحل مختلف آن
  • آشنایی با مفهوم صنعت و تجزیه و تحلیل آن
  • مدیریت دانش استراتژیک

اهداف

تحلیل مسائل فردی،سازمانی، ملی و جهانی به شیوه ای استراتژیک آموزش نحوه فکر کردن ، اندیشیدن ،برنامه ریزی و تصمیم گیری بر پایه اصول استراتژی