پرتال دانشکده علمی کاربردی پست و مخابرات

آموزش های تخصصی آزاد (فردی- سازمانی) در حوزه ICT

درخواست برگزاری دوره
در صورتی که مایل به برگزاری دوره مهارت ها و تکنیک های نفوذ و تأثیرگذاری در زمان و مکان مورد نظر خود هستید، جهت ارسال درخواست ابتدا وارد پرتال شوید.
مشخصات دوره مهارت ها و تکنیک های نفوذ و تأثیرگذاری
نوع دوره : تعالی مدیران
ماهیت دوره : مدیریتی
سطح دوره : مقدماتی
مدت : 4 ساعت

سرفصل

  • شناخت سریع مخاطب
  • اسلوب های جلب نظر دیگران
  • تکنیک های متقاعدسازی
  • توجه به نیازهای دیگران
  • احساسات فردی و متقاعدسازی
  • آشنایی با روند تصمیم گیری در افراد

اهداف

تسلط بر هنر متقاعد سازی ارتقاء سطح ارتباط گیری مدیران