پرتال دانشکده علمی کاربردی پست و مخابرات

آموزش های تخصصی آزاد (فردی- سازمانی) در حوزه ICT

درخواست برگزاری دوره
در صورتی که مایل به برگزاری دوره شبکه سازی در زمان و مکان مورد نظر خود هستید، جهت ارسال درخواست ابتدا وارد پرتال شوید.
مشخصات دوره شبکه سازی
نوع دوره : تعالی مدیران
ماهیت دوره : مدیریتی
سطح دوره : مقدماتی
مدت : 4 ساعت

سرفصل

  • آشنایی با مفهوم تیم و گروه و تفاوت های بین آن ها
  • ضرورت،اهمیت و مزایای کار تیمی
  • انواع تیم و کارکردهای آن ها
  • اصول و مبانی کا رتیمی
  • مراحل شکل گیری تیم
  • عوامل مؤثر در انتخاب اعضای تیم
  • نقش های تیمی
  • روش های تصمیم گیری گروهی
  • اصول رهبری در کار تیمی

اهداف

افزایش بهره وری (افزایش تولید و کارایی) با استفاده از تکنیک های کار تیمی آشنایی با اصول و روشهای تیم سازی و استفاده از آن