پرتال دانشکده علمی کاربردی پست و مخابرات

آموزش های تخصصی آزاد (فردی- سازمانی) در حوزه ICT

درخواست برگزاری دوره
در صورتی که مایل به برگزاری دوره تفکر سیستمی در زمان و مکان مورد نظر خود هستید، جهت ارسال درخواست ابتدا وارد پرتال شوید.
مشخصات دوره تفکر سیستمی
نوع دوره : تعالی مدیران
ماهیت دوره : مدیریتی
سطح دوره : مقدماتی
مدت : 4 ساعت

سرفصل

  • زبان تفکر سیستمی
  • تفکر سیستمی و سازمان
  • اشتباهات رایج سیستمی مدیران
  • تفکر سیستمی مورد نیاز کلیه کارکنان
  • معرفی تفکر سیستمی
  • سازمان های یادگیرنده
  • ابزارهای تحلیل سیستم

اهداف

درک بهتر چالش های مجموعه کمک به طراحی راه حلهای هوشمندانه و پایدار برای حل مشکلات ارائه تصویری دقیق تر از واقعیت تولید ایده های جدید برای محصولات و ایجاد امکانات برای سازمان کاهش احتمال خطا در تحلیل و تصمیم گیری و سیاست گذاری