پرتال دانشکده علمی کاربردی پست و مخابرات

آموزش های تخصصی آزاد (فردی- سازمانی) در حوزه ICT

درخواست برگزاری دوره
در صورتی که مایل به برگزاری دوره تجزیه و تحلیل سیستم ها و روشها در زمان و مکان مورد نظر خود هستید، جهت ارسال درخواست ابتدا وارد پرتال شوید.
مشخصات دوره تجزیه و تحلیل سیستم ها و روشها
نوع دوره : تعالی مدیران
ماهیت دوره : مدیریتی
سطح دوره : مقدماتی
مدت : 8 ساعت

سرفصل

  • تاریحچه و تکامل تجزیه و تحلیل سیستمها و روشها
  • تعریف اصطلاحات (سیستم، روش، شیوه)
  • تعریف و تجزیه و تحلیل سیستم ها و روشها
  • تجزیه و تحلیل ، محل سازمانی سیستم و روش ها
  • نقش تجزیه و تحلیل سیستم ها و روشها در امور سازمان
  • مراحل تجزیه و تحلیل سیستمها و روشها

اهداف

آشنایی با طراحی سیستم شناخت مبانی تحلیل سیستم