پرتال دانشکده علمی کاربردی پست و مخابرات

آموزش های تخصصی آزاد (فردی- سازمانی) در حوزه ICT

درخواست برگزاری دوره
در صورتی که مایل به برگزاری دوره انعطاف پذیری و انطباق پذیری در زمان و مکان مورد نظر خود هستید، جهت ارسال درخواست ابتدا وارد پرتال شوید.
مشخصات دوره انعطاف پذیری و انطباق پذیری
نوع دوره : تعالی مدیران
ماهیت دوره : مدیریتی
سطح دوره : مقدماتی
مدت : 4 ساعت

سرفصل

 • مرور مفاهیم انعطاف پذیری و انطباق پذیری
 • بررسی تحلیلی انعطاف پذیری سازمانی و مدل های آن
 • تناقضات انعطاف پذیری
 • کنترل پذیری
 • انعطاف پذیری داخلی و انطباق پذیری خارجی
 • گونه های انعطاف پذیری
 • سطوح انعطاف پذیری مدیریتی
 • حالت های انعطاف پذیری سازمانی
 • ایجاد یک لبه ی انعطاف پذیر
 • ستون های انعطاف پذیری : اعتماد، مثبت بودن، استقامت و غیره
 • ایجاد یک طرح انعطاف پذیر
 • حفظ انعطاف پذیری خود در طولانی مدت
 • مسیرهای حل تعارض انعطاف پذیری

اهداف

کسب قابلیت تطبیق با تغییرات محیط