پرتال دانشکده علمی کاربردی پست و مخابرات

آموزش های تخصصی آزاد (فردی- سازمانی) در حوزه ICT

درخواست برگزاری دوره
در صورتی که مایل به برگزاری دوره اصول و تکنیک ها و موانع خلاقیت در زمان و مکان مورد نظر خود هستید، جهت ارسال درخواست ابتدا وارد پرتال شوید.
مشخصات دوره اصول و تکنیک ها و موانع خلاقیت
نوع دوره : تعالی مدیران
ماهیت دوره : مدیریتی
سطح دوره : مقدماتی
مدت : 8 ساعت

سرفصل

  • مفاهیم پایه ای خلاقیت
  • انواع خلاقیت
  • ارکان خلاقیت
  • اصول مدیریت انگیزه برای خلاقیت
  • اصول مدیریت یادگیری برای خلاقیت
  • آشنایی با پژوهش ها ، عوامل و مدل های خلاقیت سازمانی
  • موانع خلاقیت
  • آموزش کارگاهی برخی از رایج ترین تکنیک های خلاقیت و روش های بهر برداری
  • آموزش کارگاهی تکنیک طوفان ذهنی
  • آموزش کارگاهی تکینیک شش کلاه تفکر

اهداف

ترویج دانش و مهارت نوآوری و خلاقیت در میان مدیران تبدیل خلاقیت و تغییر به عادت روزانه آشنایی با اصول و تکنیک های خلاقیت